Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 230 của cuộc chiên tranh Nga – Ukraine (11/10/2022) (Phúc Lai)
“…Thực chất là các hướng phòng thủ chiến lược vòng quanh đất nước, Nga đã rút rỗng dưới giới hạn cho phép từ rất lâu rồi, kiểu giật gấu vá vai, co kéo mỗi nơi một ít. Bây giờ đã hút đến những giọt máu của Belarus rồi thì còn được sức mấy…”