Vài gạch đầu dòng về cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine – ngày 1/12/2023 (Phúc Lai)
“…Dường như tất cả được dồn vào cùng một thời điểm: Putox muốn làm Tổng thống thêm nhiệm kỳ nữa, hắn muốn tổ chức bầu cử, hắn muốn có chiến thắng và hòa bình (giả tạo) để bầu cử và bây giờ thì người Ukraine cho hắn thất vọng…”