Slovakia mở lại vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sau phiên tòa mới diễn ra ở Đức (VOA Tiếng Việt)
…“Để bí mật đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khối Schengen, bọn bắt cóc đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Bratislava, chúng muốn lợi dụng để đưa kẻ bắt cóc vào phái đoàn Việt Nam nhằm tránh sự kiểm tra gắt gao tại sân bay”…