Bên trong Ủy Ban Ba Bên: Giới tinh hoa quyền lực vật lộn với sự trỗi dậy của Trung Quốc (Ken Moriyasu, Mariko Kodaki và Shigesaburo Okumura)
“…Giải thích lý do tại sao Ấn Độ rút khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực vào năm 2019, một thành viên Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi quyết tâm không bao giờ cho phép Trung Quốc đi cửa sau vào thị trường Ấn Độ nữa.”…