Vài dòng nhân sự kiện giải phóng thành phố Kherson (Phúc Lai)
“…cuối tháng 11 này đợt lạnh đầu tiên tràn về, thì quá trình bào mòn vào các kho hậu cần: nhiên liệu, thực phẩm và đạn dược của quân Nga ở khu vực nối giữa Crimea và đất liền sẽ diễn ra mạnh mẽ, đến mức lính họ cũng không chịu nổi để chạy tiếp…”