Nga lộ mặt dùng khí đốt làm công cụ chính trị (Thụy My điểm báo)
“…lần đầu tiên Matxcơva hầu như nhìn nhận việc gây sức ép, sau nhiều lần viện đủ mọi lý do kỹ thuật để làm chậm lại hoặc cắt nguồn khí. Điện Kremlin hôm thứ Hai 05/09 nói rằng sẽ không cung ứng lại đầy đủ nếu « tập thể phương Tây » không dỡ bỏ...
Gần một thế kỷ lạc bước (Kì 3) (Phạm Đình Trọng)
“…Gần nửa thế kỉ đất nước thanh bình vẫn đổ tiền vô tội vạ tổ chức nuôi dưỡng gần ba chục trung đoàn và hơn năm mươi tiểu đoàn độc lập cảnh sát cơ động tinh nhuệ, vẫn đổ tiền trang bị máy bay, tàu chiến, súng lớn hiện đại, sát thương rộng, súng điện...