Bao giờ kinh tế Trung Quốc vượt Hoa Kỳ? Hay không bao giờ? (Ngô Nhân Dụng)
“…Từ nay đến năm 2030, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến đến gần nước Mỹ hơn; nhưng sau đó tốc độ sẽ giảm dần vì chủ trương chỉ huy, kiểm soát của chế độ độc tài sẽ “đụng trần.” Trung Quốc có thể sẽ không bao giờ lớn hơn kinh tế Mỹ…”
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang gây sức ép lên nền kinh tế thời chiến của Nga (Catherine Belton and Robyn Dixon)
“…Một báo cáo chuyên sâu vào tháng 10 trên nhật báo Kommersant của Nga đã mô tả tình trạng thiếu hụt lớn về đạn dược và nguồn cung cấp đồng phục cho lính nghĩa vụ, với việc các nhà sản xuất viện dẫn những khó khăn trong việc đảm bảo các nguyên vật liệu cần...