Ớn (Phùng Hi)
“…Thiệt ra cấp quản lý “từ trên nhìn xuống”, biết rõ giáo viên nào dở / giỏi, biết giáo viên nào siêng năng / lười biếng, biết giáo viên nào tự trọng / nịnh hót… đâu có cần mấy thứ thi đua, kiểm tra hồ sơ sổ sách, mới nhận ra…”