Viet Nam Week: Khi văn hoá và nghệ thuật Việt cất tiếng trên đất Mỹ (Lâm Lê)
“…Chuỗi sự kiện thực sự mở ra một cây cầu mới để văn hóa và nghệ thuật Việt Nam được “lên tiếng” và truyền cảm hứng cho khán giả, về một Việt Nam mới. Đồng thời, cũng góp phần xóa nhòa những “khoảng trống” của văn hóa Việt Nam tại Mỹ…”