Sự lạc điệu của một phái đoàn (Nguyễn Anh Tuấn)
“…Hơn hai giờ đồng hồ của phiên rà soát tràn ngập những “tầm chương trích cú” luật, nghị định, thông tư mỗi lần những thành viên của phái đoàn Việt Nam phát biểu. Không rõ đây có phải là chiến thuật câu giờ có chủ đích hay đơn thuần đây là tất cả những gì...
Vài gạch đầu dòng về cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine – ngày 1/12/2023 (Phúc Lai)
“…Dường như tất cả được dồn vào cùng một thời điểm: Putox muốn làm Tổng thống thêm nhiệm kỳ nữa, hắn muốn tổ chức bầu cử, hắn muốn có chiến thắng và hòa bình (giả tạo) để bầu cử và bây giờ thì người Ukraine cho hắn thất vọng…”