16

Ban Biên Tập

team spirit

Ban Biên Tập Thông Luận gồm những thành viên sau đây:

1- Chủ nhiệm: Trọng Khiêm

2- Dương Thành Tân

3- Huỳnh Tâm

4- Việt Tiến

6- Bích Nguyễn

7- Nguyễn Hồng Hải

8- Nguyễn Gia Thưởng

9- Chu Tấn

10- Đặng Xương Hùng

10- Phi Hùng

12- Việt Dương

Tìm kiếm Blog

Carousel

Cùng đi với chúng tôi

Read our latest news on any of these social networks!

Nhận tin mới nhất hằng ngay!

Chúng tôi sẽ gửi đến quý bạn thông tin mới nhất vào hộp thư của quý bạn.

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: