Vài gạch đầu dòng về cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine – 25/9/2023 (Phúc Lai)
“…Tình thế đến lúc này mới là khó cho Nga: tiến không được mà lùi cũng không nổi, và có thể “túng làm liều” như phá nhà máy điện hạt nhân hay thậm chí, sử dụng vũ khí cấm và đó hoàn toàn có thể là tiền đề để các đồng minh của Ukraine có...
Để duy trì cuộc chiến kéo dài, Ukraine đang tái thiết quân đội, kinh tế và xã hội (The Economist)
“…Có lẽ tổn thương nặng nề nhất mà chiến tranh gây ra cho nền kinh tế là khiến 7 triệu người Ukraina phải di cư - gần 20% dân số trước chiến tranh là 37 triệu người. Hơn 2/3 là phụ nữ vì nam giới trong độ tuổi chiến đấu bị cấm rời khỏi đất...
Đảo nhân tạo của Trung Cộng trong cuộc chiến Thái Bình Dương (Trần Trung Đạo)
“…Tương tự xung đột với Mỹ, Nhật, Ấn Độ và liên minh các quốc gia chống TC trong vùng Nam và Đông Thái Bình Dương sẽ làm chế độ CS tại Trung Quốc tan vỡ nhanh hơn. TC tan vỡ càng sớm bao nhiêu các nước nhỏ trong vùng càng có lợi bấy nhiêu…”