Sự thật đằng sau thông tin “Nga sản xuất được nhiều đạn pháo gấp 3 lần phương Tây” (Mikhail Khodorkovsky)
“…Nếu các ngành công nghiệp quân sự phương Tây nhận được đơn đặt hàng đạn pháo trong 10 năm, điều đó sẽ buộc phải chuyển sang sản xuất liên tục, cho phép họ sản xuất nhiều hơn Nga với bội số 2 hoặc 3…”
Lên chủ tịch nước, thế lực của ông Tô Lâm lớn đến đâu? (VOA Tiếng Việt)
“…nền chính trị theo kiểu tập trung dân chủ và lãnh đạo tập thể của Việt Nam không cho một cá nhân lãnh đạo nào quá nhiều quyền lực, cho nên nếu ông Tô Lâm trở thành người quyền lực nhất mà không bị kiềm chế thì điều đó ‘sẽ không tốt cho Đảng’…”