Vài gạch đầu dòng về cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine, 6/6/2023 (Phúc Lai)
Vài gạch đầu dòng về cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine, 6/6/2023 (Phúc Lai) <img src="https://live.staticflickr.com/65535/52956742115_0659f13072_o.jpg"/> Ngày 21/10/2022, tui đã viết về vấn đề con đập Nova Kakhovka khi đó đã có những nguy cơ bị Nga phá như sau: (Ngày 20/10) Ông Zelensky thì cảnh báo về một kế hoạch mà theo ông,...
‘Dòng chảy’ và ‘Ngọn đuốc’: những lực lượng dân quân do Gazprom hậu thuẫn đang chiến đấu ở Ukraine (Polina Ivanova, Christopher Miller, Max Seddon)
“…Một số tiểu đoàn nhỏ hơn, chẳng hạn như Potok, dường như tồn tại dưới sự bảo trợ của một công ty quân sự tư nhân lớn hơn tên là Redut, đối thủ cạnh tranh của Wagner, công ty từng cung cấp một số nhân viên để bảo vệ quyền lợi của Nga ở Syria…”
Viết cho các ứng viên Việt Nam muốn gia nhập quân Wagner (Mạc Văn Trang)
“…Về đối ngoại, Wagner là đội quân “phi chính phủ” dễ dàng thực hiện các “phi vụ đặc biệt”, ví dụ như tham chiến cho “các vùng ly khai” hay gây ra tội ác trong cuộc chiến xâm lược với Ukraine, thì nhà nước Nga có thể chối bỏ trách nhiệm, vì đó không phải...